baccarat bịp-Chuyên gia đọc lệnh Baccarat

baccarat bịp-Chuyên gia đọc lệnh Baccarat

baccarat bịp-Chuyên gia đọc lệnh Baccarat

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội dân phòng các xã, thị trấn tại huyện Hóc Môn - may bom nuoc pccc, may bom nuoc pccc ,PCCC KIM ĐẠT PHÁT

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội dân phòng các xã, thị trấn tại huyện Hóc Môn - may bom nuoc pccc, may bom nuoc pccc ,PCCC KIM ĐẠT PHÁT
Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội dân phòng các xã, thị trấn tại huyện Hóc Môn - may bom nuoc pccc, may bom nuoc pccc ,PCCC KIM ĐẠT PHÁT

baccarat bịp-Chuyên gia đọc lệnh Baccarat

{关键字}

Mr.Linh (Hỗ trợ PCCC)

0909180381

{关键字} {关键字}
{关键字}

Mr Tuấn (Van công nghiệp)

0888.30.50.80

{关键字} {关键字}

baccarat bịp-Chuyên gia đọc lệnh Baccarat

baccarat bịp-Chuyên gia đọc lệnh Baccarat

baccarat bịp-Chuyên gia đọc lệnh Baccarat


Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội dân phòng các xã, thị trấn tại huyện Hóc Môn 
Nhằm giúp cho lực lượng dân phòng của các xã – thị trấn trên địa bàn huyện Hóc Môn nắm vững các văn bản về Luật PCCC và các quy định khác do Nhà nước ban hành đối với công tác PCCC cũng như nhận thức được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình trong công tác PCCC; nắm vững chiến thuật chữa cháy và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, phương tiện chữa cháy đã được trang bị tại các xã – thị trấn. Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 12 đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy năm 2017 cho lực lượng đội dân phòng các xã – thị trấn trên địa bàn huyện Hóc Môn

Mở đầu đợt huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, đồng chí Trung uý Lê Thanh Hoà – Cán bộ Đội Hướng dẫn kiểm tra Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 12 phổ biến các nội dung, kiến thức pháp luật có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy

Sau nội dung lý thuyết, lực lượng đội dân phòng được hướng dẫn thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hiện có cũng như các động tác cứu người bị n
Qua buổi tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy năm 2017 cho lực lượng đội dân phòng các xã – thị trấn trên địa bàn huyện Hóc Môn, nhìn chung lực lượng đội dân phòng nắm được các văn bản về PCCC, nhận thức được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình trong công tác PCCC để từ đó tích cực trong công tác tham mưu, chủ động trong công tác phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ cũng như hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.ạn trong đám cháy

baccarat bịp-Chuyên gia đọc lệnh Baccarat